Avlest 27.04.21: 11 130 974 006 284

Avlest 16.08.21: 12 152 079 062 475  Økning: 1.022 milliarder

Avlest 17.09.21: 11 886 343 328 218  Nedgang: 266 milliarder

Avlest 07.04.23 14 367 251 093 354 Økning: 2.480 milliarder

Avlest 13.03.24 17 048 333 067 951 Økning: 2.681 milliarder; 3.1 mill/innb....487.000/innb.