Avlest 27.04.21: 11 130 974 006 284

Avlest 16.08.21: 12 152 079 062 475  Økning: 1.022 milliarder

Avlest 17.09.21: 11 886 343 328 21Nedgang: 266 milliarder